Pashto song Lyrics Ka ta Gul Ao Za Bulbul Wy - Pashto Lyrics Song Gazal 2018

Ka Ta GUL A0 Za Bulbul Wy, Matlab Daa che Da Yao Bal Wy.

Maa ba Stargo Ki Zay Koly,, "Wa Ashna Ka Ta Kaajal Wy,,

"Sta Pa Gheiga Ki Ba Naast Wom,, "Kaash Ta Wana Da Sumbul Wy,,

”Maa Dua Darta Kawala,, “Sta Pa Khula Ka Khair Kanzal Wy.

'Maa Ba era Ke Tal Saataly,, "Ta pa swat Ka Pa Kaabul Wy,,

"Za Ba Marg Ta Khafa Na Wy,, "Da Yaar Khwa Ke Ka Ajal Wy.

Post a Comment

0 Comments