New Gazal Lyrics 2018 | Payar lyrics Gazal hindi | new hindi ghazal lyrics

nazar ne kah diya nazar ne kah dlya, afsana mere pyar lea hamesha ankh me,
dd rahta hai didar ka nazar ne kah diya mar 09 kah dtya, afsana mere pyar ka hamsha ankh me, du rahta hai didar ka

khule to rz e ishk yu khule khule to a e ishk yu khule kisi bhi gair, k0 khabar namile, sanyhane wala samjhle ke ye andaz hai, is bat ke izhar k3 namesha ankh me, dil ram hai didar ka nazar ne kah diya

nazar ne kah diya, afsana mere pyar ka hamaha ankh me, du rahta hai dtdar ka

jabse hua hat; tera ishara jabse hua hai, tera rshara has me nahi hai, dd bhi hamara has me nah: hai, dd bhi hamara kasam gay: kadar tuta gaya khudi ka etbar tuta gaya, saber tut agaya bahar bob ye mauka nahi inkar ka hamesha ankh me an rahta ha: dtdar ka naz l{anazar ne kah diya ar ne h dIYa, afsana mere r hamesha ankh me, dil rahta hai gr:

Post a Comment

0 Comments